mokykla

mokykla
mokykla statusas T sritis švietimas apibrėžtis 1) Įstaiga, kurios pagrindinė veikla – formalusis ir (arba) neformalusis švietimas; 2) Specialiai organizuota augančiosios kartos planingo ir metodiško mokymo ir auklėjimo įstaiga; 3) Mokslo, technikos, meno, pedagogikos ir kt. kryptis, kuriai pradžią duoda vienas žmogus, o vėliau ją plėtoja pasekėjai, pvz., I. Niutono, I. Pavlovo, P. Pikaso, J. H. Pestalocio ir kt. mokyklos, matematikos, pedagogikos, psichologijos mokyklos. Visais laikais stengiamasi atsakyti į klausimą, kokia turi būti mokykla. Nesitenkinama nurodymu, kad joje planingai, nuosekliai, metodiškai mokoma, – keliami mokytojų ir mokinių santykių, bendros darbo atmosferos, mokymo tikslų, turinio ir organizacijos reikalavimai, teigiama, kad reikia atsižvelgti į istorinę situaciją, mokinių interesus, gabumus. Šimtmečiais šie klausimai buvo dėmesio centre, formavosi skirtingos mokymo sistemos, kurios siekė sukurti mokyklos esmės ir paskirties sampratą. atitikmenys: angl. school vok. Schule rus. школа

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • mokykla — mokyklà sf. (2) 1. mokslo įstaiga, kurioje mokoma ir auklėjama jaunoji karta: Jaunimui atsivėrė durys į aukštąsias mokyklas (sov.) sp. Mūsų jaunimas mokosi tūkstančiuose šalies mokyklų (sov.) sp. Vidurinė mokyklà DŽ. Vaikas jau didelis, reiks į …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mokykla — mokyklà dkt. Pradi̇̀nė, pagrindi̇̀nė, viduri̇̀nė, aukštesnióji, aukštóji mokyklà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • mokykla — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininkų arba komandų rengimo stilius, būdas ir bruožai, kuriuos sukuria įžymus treneris ar trenerių grupė; trenerio mokykla. atitikmenys: angl. school vok. Schule, f rus. школа …   Sporto terminų žodynas

  • mokykla — statusas Aprobuotas sritis švietimas apibrėžtis Juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir)… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • mokykla — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Mokymo, lavinimo ir auklėjimo įstaiga. atitikmenys: angl. school pranc. école, f …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • mokykla — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Institucija, kurioje jungiama mokytojo ir mokinių ugdymo, mokymo, auklėjimo veikla pagal nustatytą ugdymo programą. atitikmenys: angl. school vok. Schule, f rus. школа …   Sporto terminų žodynas

  • mokykla — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Mokslo, filosofijos ar kita kryptis, kurios šalininkus sieja bendrieji pažinimo, tyrimo principai, metodai. atitikmenys: angl. school vok. Schule, f rus. школа …   Sporto terminų žodynas

  • mokykla-internatas — statusas T sritis švietimas ryšiai: žiūrėk – internatinė mokykla …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • darbo mokykla — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Bendrojo lavinimo mokykla, kurioje mokymas grindžiamas ne vien mokymusi iš knygų, bet ir darbu. Darbas ir jo vaidmuo mokymo procese pedagogikos istorijoje buvo suprantama įvairiai: 1) kaip valstiečių ūkio ir …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • bendrojo lavinimo vidurinė mokykla — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Švietimo sistemos institucija, kurioje 12 metų mokoma humanitarinių dalykų, gamtos mokslų, meno, darbų, technikos pagrindų, vyksta dorovinis, estetinis ir fizinis auklėjimas, o ją baigusieji gauna brandos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”